Música Posíbeis: “La Xácara”

La Xácara presenta "Folías galegas", onde percorren de xeito sumario o panorama da canción na Europa do Seicento. Aparecen nel pezas de diversas nacionalidades, destacando as de orixe italiano e…

Continue Reading Música Posíbeis: “La Xácara”