Actividades do segundo trimestre na EMMeD

As actividades que a continuación se citan son as que oficialmente se realizarán durante o segundo trimestre na Escola Municipal de Música e Danza de Ribadeo (EMMeD), sen prexuízo de que poida xurdir algunha outra que sexa de interese.
Darase cumprida información dos ensaios a realizar con suficiente antelación por parte do profesorado implicado.

•    Exames de linguaxe musical – do 6 ao 9 de febreiro.

•    Exames de instrumento – do 13 ao 18 de febreiro.

•    Exames de ballet/danza – 18 de febreiro.

•    Actuación da charanga no desfile de Entroido – 21 de febreiro ás 17.00 h.

 DÍAS NON LECTIVOS

•    Entroido – do 20 ao 22 de febreiro (ambos inclusive).

•    San Xosé – 19 de marzo.

•    Vacacións de Semana Santa – do 1 ao 9 de abril (ambos inclusive).