Música Posíbeis: “La Xácara”

La Xácara presenta “Folías galegas”, onde percorren de xeito sumario o panorama da canción na Europa do Seicento. Aparecen nel pezas de diversas nacionalidades, destacando as de orixe italiano e español: cancións para o teatro, arias acompañadas e números de ópera conforman unha visión musical bastante representativa do momento no ámbito da música vocal escénica. Xunto a estas cancións e arias aparece algún exemplo de música instrumental como  a chacona ou a folía.

Julia Cea Cabanelas – canto

Víctor Illán Rodríguez – guitarra barroca

Ramón Pérez-Sindín Blanco – clavecín

Pablo Ruibal Armesto -viola da gamba

25 de marzo ás 20:30 horas no Cine-Teatro

Entrada 3 €