Actividades do segundo trimestre

segundo_trimestreAs actividades que a continuación se citan son as que oficialmente se realizarán durante o segundo trimestre, sen prexuízo de que poida xurdir algunha outra que sexa de interese.

Darase cumprida información dos ensaios a realizar con suficiente antelación por parte do profesorado implicado.

  • Exames de linguaxe musical – do 2 ao 5 de febreiro.
  • Exames de instrumento – do 9 de febreiro ao 14 de febreiro.
  • Exames de ballet/danza – do 9 ao 14 de febreiro.
  • Actuación da charanga no desfile de Entroido17 de febreiro ás 17.00 h.
  • Audicións – do 23 ao 27 de marzo ás 20.00 h.

DÍAS NON LECTIVOS

  • Vacacións de Entroido – do 16 ao 18 de febreiro (ambos e dous inclusive).
  • Festivo laboral20 de marzo.
  • Vacacións de Semana Santa – do 30 de marzo ao 6 de abril (ambos e dous inclusive).