Prazos de renovación e solicitude de nova matrícula para o curso 2024/2025

Do 15 ao 30 xuño estará aberto o prazo para a renovación das matrículas para o alumnado que estea a cursar estudos no presente curso escolar.

Do 1 ao 15 de xullo abrirase o prazo de solicitude de matrícula para o novo alumnado. Realizarase de xeito telemático a través da páxina web do centro.