Horarios das materias colectivas para o curso 2021/2022

Estes serán os horarios das materias de Música e Movemento, Linguaxe Musical e Danza para vindeiro curso escolar.